4 Οφέλη Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

14
4 Οφέλη Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι μια από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις πριν προγραμματιστεί μια επίσκεψη. Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση παρέχει κάλυψη έναντι μιας σειράς κινδύνων που σχετίζονται με το ταξίδι, και το πιο σημαντικό, παρέχει κάλυψη έναντι ιατρικής περίθαλψης που θα προκύψει ως αποτέλεσμα απροσδόκητων επιπλοκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επίσης, επισκέπτες μικρής διάρκειας που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και απαιτείται να διαθέτουν ταξιδιωτική ασφάλιση για την ιατρική περίθαλψη και το κόστος νοσηλείας τους που σχετίζεται με τον COVID-19 ταξιδιωτική ασφάλιση για τη Σιγκαπούρη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ασφάλισή τους να περιλαμβάνει μια ελάχιστη κάλυψη του κόστους.

Εάν απαιτείται να τεθείτε σε καραντίνα ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, θα καλύπτεστε από την ασφάλισή σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών ιατρικών εξόδων που απαιτούνται, δεδομένου ότι δεν υπάρχει εξαίρεση για τον COVID-19. Επίσης, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρόσθετα έξοδα διαμονής και ταξιδιού.

Αν και θα πληρώσετε το 5 έως 10 τοις εκατό του κόστους του ταξιδιού σας για ταξιδιωτική ασφάλιση, η ταξιδιωτική ασφάλιση συνήθως αξίζει σίγουρα την επένδυση λόγω της δυνατότητάς της να σας βοηθήσει να σας αποζημιώσει για πολλές χιλιάδες δολάρια καλυμμένων δαπανών που σχετίζονται με ταξίδια, όπως εκκένωση έκτακτης ανάγκης, ιατρικούς λογαριασμούς και έξοδα που σχετίζονται με ακύρωση ταξιδιού

Εδώ είναι τέσσερα οφέλη της ταξιδιωτικής ασφάλισης για τους ταξιδιώτες

Παρακάτω αναφέρονται τέσσερα οφέλη της ταξιδιωτικής ασφάλισης.

1. Σας προστατεύει από απώλειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Μερικές από τις απώλειες που καλύπτει η ταξιδιωτική ασφάλιση περιλαμβάνουν απώλεια αποσκευών παραδοτέων, απώλεια διαβατηρίου κ.λπ. Η παροχή κάλυψης έναντι αυτών των απωλειών αποζημιώνει τον ταξιδιώτη για πρόσθετα έξοδα που θα προκύψουν χάρη σε αυτές τις απώλειες.

2. Αποζημιώνει Ιατρικά Έξοδα

Ένας από τους λόγους για την επιλογή της ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι η αποζημίωση έναντι του κόστους ατυχήματος ή ιατρικής περίθαλψης που θα προκύψει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, οδοντιατρικής ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα έξοδα μέχρι το όριο που καθορίζεται στην ασφάλεια επιστρέφονται από τον ανάδοχο.

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν ένα δίκτυο νοσοκομείων σε πολλές χώρες μέσω των οποίων θα γίνεται θεραπεία χωρίς μετρητά. Η εταιρεία ταξιδιωτικής ασφάλισης παρέχει επίσης βοήθεια για να βεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη ταξιδιωτικής ασφάλισης.

3. Καλύπτει κατά των αλλαγών στο δρομολόγιο του ταξιδιού

Σε οποιοδήποτε σημείο του χρόνου σας, υπάρχουν επίσης αλλαγές στο δρομολόγιο του ταξιδιού. Μπορεί να οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, προβλήματα υγείας, ακύρωση από τον πωλητή της κράτησης ξενοδοχείου ή αεροπορικής εταιρείας ή οικονομική χρεοκοπία της ταξιδιωτικής εταιρείας ή της εταιρείας κρουαζιέρας που προσφέρει το ταξίδι.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση αντισταθμίζει αυτές τις απώλειες που θα προκύψουν πριν από την έναρξη μιας επίσκεψης. Η ταξιδιωτική ασφάλιση καλύπτει επίσης την περικοπή ταξιδιού για οποιονδήποτε λόγο. Αυτή η κάλυψη μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν.

4. Καλύπτει την Προσωπική Ευθύνη

Προσωπική ευθύνη είναι η κάλυψη ζημιών που προκαλείται από τον ασφαλισμένο σε τρίτο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ειδικά των διεθνών ταξιδιών, εάν τυχαία προκαλέσετε ζημιά σε τρίτο που θα πρέπει να αποζημιωθεί. αυτό το μέρος της ταξιδιωτικής ασφάλισης θα παρέχει αποζημίωση. Η ευθύνη τρίτων μπορεί να είναι για ζημιά σε περιουσία ή σε κάποιον. Αυτή η κάλυψη προσωπικής ευθύνης μπορεί να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν.

Έτσι, πολλά προνόμια ταξιδιωτικής ασφάλισης την καθιστούν απαραίτητη στους ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και των διακοπών τους.

Schreibe einen Kommentar