Ο Οργανισμός Διαπίστευσης θέτει το Πανεπιστήμιο Saint Augustine σε δοκιμαστική περίοδο

11
Ο Οργανισμός Διαπίστευσης θέτει το Πανεπιστήμιο Saint Augustine σε δοκιμαστική περίοδο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κολλεγίων της Νότιας Ένωσης Κολλεγίων και Σχολείων ψήφισε πρόσφατα να θέσει το πανεπιστήμιο του Black St. Augustine σε δοκιμαστική διαπίστευση για ένα χρόνο. Το πανεπιστήμιο ήταν προηγουμένως υπό δοκιμασία από το 2016 έως το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SACSCOC αποφάσισε ότι το ίδρυμα απέτυχε να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις Αρχές Διαπίστευσης, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου, τους οικονομικούς πόρους, τα οικονομικά έγγραφα, την οικονομική ευθύνη, τον έλεγχο των οικονομικών και τις ομοσπονδιακές και κρατικές ευθύνες. Μια επιτροπή θα επισκεφθεί το πανεπιστήμιο τον Αύγουστο του 2023 για να καθορίσει ποια πρόοδος έχει σημειωθεί στη διόρθωση των ανησυχιών που έθεσε το διοικητικό συμβούλιο. Τον Δεκέμβριο, το διοικητικό συμβούλιο θα ψηφίσει εάν θα αφαιρεθεί το πανεπιστήμιο από τη δοκιμαστική περίοδο, θα συνεχιστεί η δοκιμαστική περίοδος για ένα ακόμη έτος ή αν θα ανακληθεί η διαπίστευση.

Τα κολέγια και τα πανεπιστήμια που χάνουν τη διαπίστευση δεν μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε ομοσπονδιακά φοιτητικά δάνεια ή προγράμματα επιχορήγησης. Το St. Augustine’s θα παραμείνει πλήρως διαπιστευμένο κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης διαδικασίας αναθεώρησης.

Σε απάντηση στην ενέργεια του οργανισμού διαπίστευσης, η Christine Johnson McPhail, πρόεδρος του Πανεπιστημίου St. Augustine, εξέδωσε μια δήλωση που ανέφερε:

«Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε λάβει πρωτοφανή δράση για την προστασία και την προώθηση της δημοσιονομικής υγείας του Πανεπιστημίου Saint Augustine. Αυτές οι προσπάθειες αντικατοπτρίζονται στη σημαντική πρόοδο σε τομείς όπως η αύξηση των εγγραφών, η αύξηση της προσφοράς αποφοίτων και εργαζομένων, η αύξηση της δραστηριότητας επιχορηγήσεων, η αύξηση των δωρεών, η μείωση του χρέους των φοιτητών, η βελτίωση της ανοδικής κινητικότητας των αποφοίτων και οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί στο τέλος του έτους. Επιπλέον, το πανεπιστήμιο αύξησε τον αριθμό των φοιτητικών πρακτικών, των εξωτερικών συνεργασιών και των στρατηγικών συνεργασιών και συμμαχιών. Αν και είμαστε απογοητευμένοι με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της SASCOC, δεν αποθαρρυνόμαστε. ολόκληρη η κοινότητα της SAU έχει ανανεώσει τη δέσμευσή μας να εκπληρώσουμε το όραμά μας και να παραμείνουμε στην πορεία για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη SASCOC κατά τη διάρκεια αυτού του έτους για να δείξουμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει τα ζητήματα μη συμμόρφωσης.»

Schreibe einen Kommentar