Απόδοση Δημοσίων Εισαγωγών Τεχνικών Εταιρειών κατά το 2012

0
Απόδοση Δημοσίων Εισαγωγών Τεχνικών Εταιρειών κατά το 2012

Το έτος 2012 έφερε διαφορετικές αλλαγές στον ορίζοντα των διαφόρων εταιρειών τεχνολογίας. Αυτό παρέμεινε καλό για ορισμένες εταιρείες και ταυτόχρονα φέτος δημιούργησε επίσης διαφορετικά προβλήματα σε ορισμένους αφορά την απόδοση των IPO των εταιρειών τεχνολογίας, το έτος 2012 ήταν μια μικτή χρονιά, αλλά αν δούμε με την ευρύτερη έννοια, η φετινή χρονιά παρέμεινε καλή για τις IPO εταιρειών του Διαδικτύου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με έκθεση μελέτης, περίπου το 59% των εταιρειών του Διαδικτύου εισήχθησαν στο χρηματιστήριο το 2012 και διαπραγματεύονταν πάνω από την τιμή της IPO τους. Αυτή η μελέτη αποκαλύπτει περαιτέρω ότι περίπου το 47% των εταιρειών του Διαδικτύου συναλλάσσονταν πάνω από την τιμή της πρώτης πραγματικής τους συναλλαγής.

Αυτή η μελέτη έκανε επίσης σύγκριση της απόδοσης των εταιρειών Διαδικτύου που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο το 2011. Αυτή η μελέτη λέει ότι το 42% των εταιρειών Διαδικτύου που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο το 2011 διαπραγματεύονταν πάνω από το επίπεδο τιμών της IPO και μόνο το 14% των εταιρειών διαπραγματεύονταν πάνω από την τιμή της πρώτης τους συναλλαγής.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση της δημόσιας εγγραφής του Facebook, παρέμεινε κάτω από τα αρνητικά νέα από τον Τύπο και από τους μετόχους καθ‘ όλη τη διάρκεια του έτους. Η μετοχή της εταιρείας δεν είχε καλή απόδοση αμέσως μετά την IPO τον Μάιο του 2012. Παρατηρήθηκε σημαντική πτώση στις τιμές της αλλά στα τέλη Νοεμβρίου, οι τιμές της μετοχής της εταιρείας παρουσίασαν κάποια βιωσιμότητα.

Ορισμένοι κορυφαίοι αναλυτές της αγοράς είναι της άποψης ότι μετά την ανάλυση της απόδοσης της IPO του Facebook, πολλές εταιρείες ανέβαλαν τα σχέδιά τους για IPO κατά το 2012. Σύμφωνα με μια ερευνητική μελέτη, 10 εταιρείες του Διαδικτύου μπήκαν στο χρηματιστήριο πριν από το Facebook τον Μάιο του 2012 και μόνο 6 εταιρείες αποφάσισαν για τις IPO τους μετά την IPO του Facebook. Σύμφωνα με αυτήν την ερευνητική μελέτη, η συνολική αξία των IPO στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ήταν υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2011 και αυτό οφείλεται στην IPO του Facebook.

Ετικέτες: Διαδικτυακές εταιρείες, IPO, ιστότοποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Τεχνικές εταιρείες IPO

Schreibe einen Kommentar